Selecteer een pagina

VRIJWILLIGER OF TOCH EEN WERKNEMER VAN DE VERENIGING?

VRIJWILLIGER OF TOCH EEN WERKNEMER VAN DE VERENIGING?

door | 14 nov 2017 | Nieuws | 0 Reacties

Hoe vaak komt het niet voor dat verenigingen met leiding, trainers of coaches te maken hebben. Sommige van hen hebben een arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht met de vereniging waarvoor zij werkzaamheden verrichten.

Het grootste gedeelte heeft echter geen enkele (schriftelijke) overeenkomst en werkt op vrijwillige basis. Waar moet je dan als vereniging op letten? Als er aan alle volgende punten wordt voldaan is er sprake van een arbeidsrelatie en is er geen sprake meer van een vrijwillige basis.

– Ontvangt loon; Er is sprake van loon indien diegene een vergoeding ontvangt voor zijn of haar werkzaamheden. Het moet wel gaan om een reële vergoeding die in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbestek van het werk. De vergoeding moet niet het karakter hebben van een onkostenvergoeding. De belastingdienst noemt het ook wel ”marktconforme” vergoeding. Dit betekent dat bijvoorbeeld een vergoeding van meer dan € 4,50 per uur, € 150,- per maand of € 1.500,- per jaar kan worden gezien als loon. Let er op dat een vrijwilliger geen beroepsmatig werkzaamheden verricht voor een organisatie die niet is onderworpen aan de vennootschapsbelasting of voor een sportorganisatie.

– Gedurende een zekere tijd; Van het uitvoeren van arbeid gedurende een zekere tijd is al snel sprake. Het moet gaan om werkzaamheden die van enige waarde zijn voor de vereniging. Het trainen of coachen van slechts één wedstrijd of training kan al worden gezien als het verrichten van arbeid gedurende een zekere tijd.

– Gezagsverhouding; Of sprake is van een gezagsverhouding is afhankelijk van alle omstandigheden van het geval. Vragen als: ”Wie bepaalt de aard van de werkzaamheden, bestaat er het recht op toezicht en kunnen de werkzaamheden technisch en praktisch zelfstandig worden in gedeeld”, zijn voor deze beoordeling van belang.

– Persoonlijke arbeid; Hiervan is sprake als degene zich niet of alleen met toestemming mag laten vervangen. Indien iemand zich laat vervangen door een vaste groep van personen, waar ook de vereniging een beroep op doet, dan wordt de verplichting om persoonlijke arbeid te verrichten verondersteld aanwezig te zijn. Als iemand feitelijk steeds zelf de arbeid verricht, dan wordt in principe aangenomen dat hij/ zij daartoe verplicht is, zelfs als contractueel anders is overeengekomen.

Als er sprake is van een arbeidsrelatie ben je als vereniging gebonden aan arbeidsrechtelijke regels. Je bent als ”werkgever” verplicht inkomstenbelasting, premie volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet in te houden. Vakantietoeslag dient te worden uitbetaald en er is sprake van doorbetaling van loon in verschillende gevallen. Ook de volledige Arbeidsomstandighedenwet en eventuele CAO is van toepassing.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *