Selecteer een pagina

SLEEPWET 21 MAART

SLEEPWET 21 MAART

door | 10 mrt 2018 | Nieuws | 0 Reacties

Tegelijkertijd met de gemeenteraadsverkiezingen zal een raadgevend referendum worden gehouden m.b.t. de Sleepwet.

De vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, ook wel sleepwet genoemd, geeft een uitbreiding van de middelen die de AIVD en MIVD mogen inzetten.

Volgens de AIVD geeft de oude inlichtingenwet onvoldoende mogelijkheden om cyberaanvallen te voorkomen en terroristische netwerken te herkennen. Met de nieuwe wet kan makkelijker een bredere groep burgers digitaal worden afgetapt, en data maximaal drie jaar bewaard.

De grootste veranderingen:

* Er mag een zogenaamd “sleepnet” worden ingezet om massaal online communicatie af te luisteren, ook van niet verdachte burgers.
* Alle geautomatiseerde apparaten mogen gehackt worden. Denk bijvoorbeeld aan uw telefoon, computer of smart-tv.
* Er mag een geheime DNA-databank worden aangelegd waar iedereen in terecht kan komen.
* Verzamelde data mag met buitenlandse inlichtingendiensten gedeeld worden, ook zonder deze eerst geanalyseerd te hebben.

Wat mij opvalt nu ik zoveel bezig ben met implementatie en advisering op het gebied van de nieuwe privacywetgeving uit Europa(AVG) is dat Europa vrij fel is geweest tegen Amerika en van mening was dat er een privacy shield tussen gebruikers uit Europa en Amerikaanse bedrijven moest komen, omdat de surveillancewetgeving in Amerika een te grove schending van de privacy van EU burgers was. Nu lijkt er zich echter in Nederland, maar ook andere EU landen een verschuiving te voltrekken waarin veel minder rekening zal worden gehouden met de privacy van burgers en we steeds meer neigen naar wetgeving waar eerder fel protest tegen was.

De Sleepwet zal ten aanzien van beginselen zoals doelbinding, maar ook de dataminimalisatie en opslagbeperking uit de AVG kunnen wringen. Doelbinding houdt in dat persoonsgegevens alleen verzameld mogen worden voor een ‘welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd’ doel (artikel 5 lid 1 sub a AVG). Ten aanzien van de dataminimalisatie is het nog maar de vraag of onder de nieuwe Sleepwet bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens niet meer gegevens worden gebruikt dan nodig is om het doel waarvoor ze gebruikt worden te bereiken.
Volgens de nieuwe wet mogen de gegevens die zijn verzameld voor drie jaar worden bewaard, zolang de relevantie hiervan nog niet is onderzocht. Er bestaat is geen harde verplichting om zo snel mogelijk te onderzoeken of de verzamelde gegevens relevant zijn. Hiermee zou het kunnen zijn dat gegevens langer worden bewaard dan noodzakelijk.

Het blijft lastig om te beoordelen hoe de nieuwe bevoegdheden zullen worden ingezet, omdat de wet ze vaag en breed omschrijft. Dit biedt mijn inziens te veel ruimte om privacy te schenden.

Het is maar de vraag of de uitslag van het referendum iets uitmaakt. De regeringspartijen staan achter de wet, en zijn bovendien bezig het referendum in zijn algemeenheid af te schaffen.

Echter zijn er meerdere organisaties zoals Amnesty International, Stichting Privacy First, de Nederlandse Vereniging voor Journalisten en Stichting Comité van Waakzaamheid fel tegen.

De Raad van State (hoogste bestuursrechter van Nederland), de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (adviesorgaan regering) hebben eveneens zorgen ten aanzien van de nieuwe wet. Een referendum steunen ze alleen niet, of ze spreken zich er niet over uit.

Afbeelding: Security management (www.securitymanagement.nl)

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *