Selecteer een pagina

IMPLEMENTATIE ARBOWETGEVING PER 1 JULI 2018: DEEL 1 BASISCONTRACT

IMPLEMENTATIE ARBOWETGEVING PER 1 JULI 2018: DEEL 1 BASISCONTRACT

door | 25 jun 2018 | Nieuws | 0 Reacties

Zijn binnen jullie bedrijf de aanpassingen voor de Arbowet doorgevoerd?

Vanaf 1 juli 2018 moet de nieuwe Arbowetgeving binnen jouw bedrijf of betreffende organisatie zijn geïmplementeerd. Er zijn een aantal afspraken gemaakt om verbetering en verduidelijking aan te brengen in de voorzieningen en zorg voor een gezond en fit werkend Nederland.

Ten aanzien van de contracten is door de overheid het basiscontract geïntroduceerd. Dit om te zorgen voor minimumeisen tussen arbodienstverleners en werkgevers, onder andere over de toegang tot de werkvloer en de second opinion.

In het basiscontract staan rechten en plichten voor de werkgever, werknemer en de arbodienstverleners. Het basiscontract zorgt er ook voor dat de betreffende dienstverleners hun werk op een professionele manier kunnen doen. Dit zorgt voor meer aandacht voor het voorkomen van ziekte en ongevallen (preventie) en een betere kwaliteit van de arbodienstverlening.

De werkgever kan een basiscontract (laten) opstellen via een vangnetregeling en in bepaalde situaties via een maatwerkregeling.

In de meeste gevallen zal de werkgever een basiscontract sluiten met een gecertificeerde arbodienst. De werkgever maakt dan gebruik van de vangnetregeling. Als de werkgever zelf bepaalt door wie hij zich laat ondersteunen bij het uitvoeren van zijn taken volgens de Arbowet, dan is er sprake van de maatwerkregeling. Bij de maatwerkregeling is de hulp van in ieder geval één bedrijfsarts verplicht.

In het basiscontract moet het volgende staan:

• Overleg: de bedrijfsarts, de veiligheidskundige, de arbeidshygiënist en de arbeids- en organisatiedeskundige moeten kunnen overleggen en samenwerken met de preventiemedewerker en de ondernemingsraad.
• Bezoek aan de werkplek: de bedrijfsarts moet alle werkplekken kunnen bezoeken.
• Second opinion: de werknemer moet de mogelijkheid hebben om een second opinion aan te vragen bij een andere bedrijfsarts.
• Klachtenprocedure: iedere bedrijfsarts of arbodienst moet een duidelijke werkwijze of procedure hebben waarin staat hoe en waar de werknemer eventuele klachten kan indienen over de dienstverlening door de bedrijfsarts.
• Melden beroepsziekten: de bedrijfsarts moet tijd kunnen besteden aan het opsporen, onderkennen, diagnosticeren en melden van beroepsziekten.
• Advisering over preventie: de advisering door de bedrijfsarts aan de werkgever over het voorkomen van gezondheidsklachten.

Voordat de werkgever het basiscontract afsluit met de arbodienst moet de werkgever instemming krijgen van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.

Contracten zijn vaak onvolledig of bevatten maar weinig voorzieningen, wat kan leiden tot ontoereikende arbozorg daarom is het belangrijk een goed contract met de betreffende dienstverleners op te stellen. Bovendien is de werkgever altijd zelf verantwoordelijk voor de inhoud van het contract.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *