Selecteer een pagina

AVG EN BEWAARTERMIJN PERSONEELSDOSSIER

AVG EN BEWAARTERMIJN PERSONEELSDOSSIER

door | 17 okt 2017 | Nieuws | 0 Reacties

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is per 25 mei 2018 van toepassing. Deze verordening geldt in de gehele Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens geldt dan niet meer.

Wat brengt dit voor gevolgen met zich voor het bewaren van het personeelsdossier?

De AVG geeft geen concrete bewaartermijnen, zoals er eerder. Zij sluit echter de toepassing van nationale regelgeving waar sommige bewaartermijnen uit voortvloeien niet uit. Hierbij kun je denken aan de belastingwet, de archiefwet, arbeidstijdenbesluit of arbeidsomstandighedenbesluit.

De AVG laat zich kenmerken door de vraag: Wat is het doel om bepaalde persoonsgegevens te verwerken? Als het doel ontbreekt dan moeten de gegevens worden verwijderd. Het uitgangspunt blijft dat dus dat persoonsgegevens niet langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk voor het doel van verwerking.

Persoonsgegevens moeten bovendien worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is (art. 5 AVG).

Artikel 6 AVG bepaalt dat de verwerking van gegevens onder andere rechtmatig is als er toestemming wordt gegeven, de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

Daarnaast is van belang dat niet alleen voor het verzamelen maar ook het bewaren en vernietigen van gegevens een doel moet worden vastgesteld en proportionaliteit en subsidiariteit een rol in de afweging moeten spelen.

Een betrokkene heeft in sommige gevallen het recht om verwijdering van persoonsgegevens te verkrijgen (art. 17 AVG). De overheid moet een dergelijk verzoek in ieder geval inwilligen als één van de volgende gevallen van toepassing is:

– De gegevens zijn niet langer nodig in verband met de doelen waarvoor zij zijn verzameld.
– De betrokkene trekt de gegeven toestemming in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
– De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking.
– De gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
– De gegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
– De gegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in art. 8 lid 1 AVG.

Hierop zijn natuurlijk gelet op rechtmatigheid van de verwerking uitzonderingen mogelijk.

Let er ook op dat je werknemers informeert waarom je hun gegevens verzamelt en dat je de mogelijkheid biedt deze in te zien en eventueel te corrigeren.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *