Selecteer een pagina
SLEEPWET 21 MAART

SLEEPWET 21 MAART

Tegelijkertijd met de gemeenteraadsverkiezingen zal een raadgevend referendum worden gehouden m.b.t. de Sleepwet. De vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, ook wel sleepwet genoemd, geeft een uitbreiding van de middelen die de AIVD en MIVD mogen...
AVG EN BEWAARTERMIJN PERSONEELSDOSSIER

AVG EN BEWAARTERMIJN PERSONEELSDOSSIER

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is per 25 mei 2018 van toepassing. Deze verordening geldt in de gehele Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens geldt dan niet meer. Wat brengt dit voor gevolgen met zich voor het bewaren van het...