Selecteer een pagina

Blog

Bruikbare tips op een wekelijkse blog.
SLEEPWET 21 MAART

SLEEPWET 21 MAART

Tegelijkertijd met de gemeenteraadsverkiezingen zal een raadgevend referendum worden gehouden m.b.t. de Sleepwet. De vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, ook wel sleepwet genoemd, geeft een uitbreiding van de middelen die de AIVD en...

Lees meer
VRIJWILLIGER OF TOCH EEN WERKNEMER VAN DE VERENIGING?

VRIJWILLIGER OF TOCH EEN WERKNEMER VAN DE VERENIGING?

Hoe vaak komt het niet voor dat verenigingen met leiding, trainers of coaches te maken hebben. Sommige van hen hebben een arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht met de vereniging waarvoor zij werkzaamheden verrichten. Het grootste gedeelte heeft...

Lees meer
AVG EN BEWAARTERMIJN PERSONEELSDOSSIER

AVG EN BEWAARTERMIJN PERSONEELSDOSSIER

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is per 25 mei 2018 van toepassing. Deze verordening geldt in de gehele Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens geldt dan niet meer. Wat brengt dit voor gevolgen met zich voor het bewaren van het...

Lees meer